Yaratıcı Düşünme

Yazdır

Yaratıcı Düşünme 

Sorgulama merakla başlar. Merak yaratıcı düşünme için vazgeçilmez bir 
durumdur. Çünkü sorgulamayı tetikler. Merakın yanında şaşkınlık ve hayret de yaratıcı 
düşünmenin önemli birer durumudur. İnsanlar genellikle dış dünyaya karşı merak, 
şaşkınlık ve hayret içindedirler. Bu durum dış dünyadan insan doğasına kaydıkça 
yaratıcı düşünme gelişir. Çünkü dış dünya ile insan doğası arasındaki bağlantı düşünme 
ile kurulur. İcat ve keşifler bunun en somut örnekleridir. 

Program düşünmenin dar ve belli sınırlar içinde gerçekleşmesinden ziyade 
genişlemesini temele almaktadır. Bu nedenle yaratıcı düşünme becerileri ve değerleri 
yardımıyla düşünme durağanlıktan ve sabitlikten kurtularak, dinamik ve evrimsel bir hâl 
alacaktır. Bu açıdan bakıldığında genellemeler; genişleme ve büyümelerdir. 
Düşünmenin genişlemesinden kasıt verilenin ötesine geçmektir. Bu geçiş, varsayımlar 
sayesinde çok daha kolay gerçekleştirilir. Program, varsayımlı düşünmeyi ve 
genellemelere ulaşmayı yaratıcı düşünme bakımından da ele almaktadır. 

Program, yaratıcılığı sadece düşünme boyutunda değil, ifade boyutunda da ele 
almaktadır. Bu durum aynı zamanda anlatıma zenginlik katmaktadır. İfadenin ve 
anlamın genişlemesi, zenginleşmesi mecazlı ve tasvirli anlatımlarla sağlanabilir. 

    
Kimi zaman akıl ve mantık dışı gibi görünen durumlar orijinalliğin belirtileri 
olarak değerlendirilebilir. Aslında bu durum olumsuz gibi görünse de açık bir şekilde 
örnekleri olmadan düşünmenin dışa vurumudur. Bunların ortaya çıkmasında serbestlik 
ve bağımsızlık önemli bir değerdir. Böyle düşünen öğrencilerin paniğe kapılmadıkları, 
soru sormaya eğilimli oldukları görülür. 

    
Yaratıcı düşünmede bütüncüllük bir diğer önemli durumdur. Bütüncüllük, 
yaratıcı düşünmede genişlemeyi sağlar. Bu yüzden bütün, çoğunlukla onu meydana 
getiren parçaların birleşimidir ve tek tek parçaların özelliklerinin birleşiminden farklı 
bir yapıdır. 
Kaynak: Düşünme Eğitimi Öğretim Programı Meb

www.etkinlikornekleri.com / Etkinliğe dair her şey…

Copyright 2013. Joomla 1.7 templates - Joomla template maker. Her hakkı saklıdır...