Etkinlik Örnekleri

okul öncesi zeka gelişimi

Dikkat ve zeka gelişiminin en kritik dönemlerinden birisi olan okul öncesi çağında çocukların sayıları ve harfleri bilmemesi bir engel olarak...