Etkinlik Örnekleri

zeka gelişim etkinliği

REKLAM ALANI
Dikkat ve zeka gelişiminin en kritik dönemlerinden birisi olan okul öncesi çağında çocukların sayıları ve harfleri bilmemesi bir engel olarak...